Přihlášení do závodu

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Elektronické přihlašování na závod bylo ukončeno 20. září 2018 ve 20 hodin.
Po tomto datu je možné se přihlásit přímo u prezentace v den závodu 22. září 2018 od 8 do 10:30 hodin.